Na Strychu
Pracownia terapeutyczno-rozwojowa
Na Strychu
Pracownia terapeutyczno-rozwojowa

Psychoterapia indywidulana

We współczesnym świecie psychoterapia stała się formą wsparcia osób w różnych trudnych momentach ich życia. Funkcję, którą niegdyś pełniła rodzina, społeczność lub starsi dziadkowie obecnie niejednokrotnie wypełnia psychoterapeuta. Kompetencje psychoterapeuty (wynikające z wieloletniego szkolenia oraz superwizji) stanowią bazę do tego, aby potrafił towarzyszyć klientowi w jego wyzwaniach, jednocześnie pomagając mu znaleźć wyjście z impasu. Psychoterapia indywidualna jest oparta na relacji klienta ze swoim psychoterapeutą. Ta relacja stanowi ramę do tego, aby klient mógł rozwijać się w kierunku, który pozwoli mu przezwyciężyć obecnie doświadczaną trudność.

Kwestie, z którymi pracuję jako psychoterapeutka i które mogą być przedmiotem terapii są bardzo różnorodne, tak jak różni są ludzie, którzy decydują się na tą formę rozwoju i wsparcia. Mogą to być trudności w bliskich relacjach lub też brak tych relacji. Poczucie osamotnienia, stany depresyjne, poczucie braku sensu lub chęci życia. Kryzysy życiowe związane z dużymi zmianami (jak np. narodziny dziecka, utrata ważnych osób, rozwód, śmierć, zmiana lub utrata pracy). Różnego rodzaju lęki i ograniczenia, które hamują daną osobę w pełnej realizacji swojego potencjału. Kłopotliwe symptomy fizyczne, w tym choroby, których podłoże trudno wyjaśnić przyczynami medycznymi. Pechowe zrządzenia losu, wyzwania życiowe i nieoczekiwane zmiany. Brak umiejętności bronienia swoich racji, wycofanie w sytuacjach konfliktowych lub agresywne wzorce zachowania. Niestabilność emocjonalna, duża wrażliwość lub nadmierna racjonalność i brak kontaktu z emocjami. Czasami są to również fantazje i niezrealizowane pragnienia, powtarzające się lub intrygujące sny, chęć odkrycia swojego powołania lub po prostu pełniejszego poznania siebie.

Częstotliwość sesji terapeutycznych zależy od indywidualnych potrzeb klienta, lecz zazwyczaj jest to jedna sesja tygodniowo, która trwa 60 minut.
Długość całego procesu terapeutycznego zależy od poruszanych kwestii, gotowości i możliwości przeprowadzania zmian, indywidualnych potrzeb klienta i waha się od kilku miesięcy do kilku lat.
Sesje odbywają się zazwyczaj w moim gabinecie Na Strychu przy ulicy Różanej na Starym Mokotowie. Wy wyjątkowych sytuacjach istnieje również możliwość pracy przez skype.

Jeżeli masz pytania, to umów się ze mną na bezpłatną konsultację.

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna mokotów
Wsparcie psychoterapeutyczne