Na Strychu
Pracownia terapeutyczno-rozwojowa
Na Strychu
Pracownia terapeutyczno-rozwojowa

Procesy grupowe | wokół kobiecości

Zapraszam na proces grupowy, który odbędzie się 22.10.2020 o godz. 19:15 w pracowni Na Strychu na ulicy Różanej 63a. Udział jest bezpłatny. Tematem przewodnim będzie pytanie:

Rodzina czy/i kariera – trudne wybory

Rodzina czy/i kariera – trudne wybory to proces grupowy na którym przjrzymy się wszelkim trudnościom dotyczącym łączenia życia rodzinnego z karierą lub też wyborowi jednej ze ścieżek.

Jeżeli to zjawisko Cię to porusza, to proces grupowy może Ci pomoć lepiej zrozumieć siebie i zjawisko społeczne, którego dotyka. Możesz się uwolnić od zbędnej frustracji i bardziej świadomie opowiedzieć się po którejś ze stron lub znaleźć zupełnie nową perspektywę.

Proces grupowy to narzędzie, które daje szansę na pogłębienie i odkrycie różnych stanowisk i ról obecnych w danej społeczności dotyczących wybranego obszaru/tematu procesu. Pomaga odkryć ukryte konflikty i ujawnić mechanizmy, działające w ramach wybranego tematu. To daje szanse na odnalezienie ciekawych rozwiązań i wyjście poza istniejący schemat.

Co mogą zyskać uczestnicy procesu?

zrozumieć dlaczego niektóre sprawy społeczne wzbudzają w nich emocje i dotrzeć do źródła tych emocji
zyskać świadomość wokół stanowiska, które prezentują na dany moment i sięgnąć głębiej, aby umocnić to stanowisko
poznać inne strony/aspekty danej sprawy i wyjść poza swoje obecne stanowisko, tym samym poszerzyć swoje horyzonty i bardziej świadomie wybrać nowe stanowisko lub pozostać przy starym
zrozumieć jakie mechanizmy społeczne działają w ich otoczeniu i dzięki tej świadomości zyskać większą płynność w codziennych konfliktach wokół tych spraw
dzięki uzyskanej świadomości wnosić zmiany do społeczeństwa, które pomagają wychodzić poza utarte i szkodliwe schematy działania
Jak wygląda spotkanie z procesem grupowym?

Na początku ustalany jest wspólny temat procesu, na który jest konsensus grupy. Ustalany jest również czas właściwego procesu, który zazwyczaj waha się od 30-40 minut. Ważne jest, aby na tym etapie znaleźć temat, nad którym będzie chciała pracować cała grupa. Następnie odbywa się właściwy proces, czyli temat jest zgłębiany w taki sposób, aby odkryć stanowiska i role w nim zawarte. Facylitator pomaga procesować i rozpoznawać kolejne aspekty wybranego tematu, obserwuje i nazywa ważne wydarzenia w trakcie procesu, tym samym wnosząc świadomość. Zaprasza uczestników do zmiany ról, zauważa nienazwane role i kluczowe momenty. Na koniec następuje krótkie omówienie procesu i uczestnicy rozchodzą się do domu.

Procesy odbywają się w mojej pracowni Na Strychu na ulicy Różanej 63a.

Aby wziąć udział w procesie należy zgłosić chęć uczestnictwa pod adresem mailowym: terapianastrychu@gmail.com

Udział w procesie jest bezpłatny. Proces odbywa się przy minimalnej liczbie osób, która wynosi 6 osób. Zapraszam kobiety i mężczyzn!

Wokół kobiecości
Co to znaczy być kobietą?