Procesy grupowe | wokół kobiecości

Zapraszam na serię procesów grupowych. Tematem przewodnim będą szeroko rozumiane „sprawy kobiece”. Tematy przewodnie procesu (wymienione poniżej) są jedynie wstępną propozycją. Mogą ulec zmianie na początku spotkania, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

22.11 – Kobieta – istota łagodna czy drapieżna godz. 18:30-20:00

23.11 – Kobiece ciało – przedmiot czy podmiot godz. 17:00-18:30

24.11 – Dla kogo żyje kobieta – dla siebie czy innych? godz. 18:00-19:30

Proces grupowy to szansa na pogłębienie i odkrycie różnych stanowisk i ról obecnych w danej społeczności dotyczących wybranego obszaru/tematu procesu. Pomaga odkryć ukryte konflikty i ujawnić mechanizmy, działające w ramach wybranego tematu. To daje szanse na odnalezienie ciekawych rozwiązań i wyjście poza istniejący schemat.

Co mogą zyskać uczestnicy procesu?

  • zrozumieć dlaczego niektóre sprawy społeczne wzbudzają w nich emocje i dotrzeć do źródła tych emocji
  • zyskać świadomość wokół stanowiska, które prezentują na dany moment i sięgnąć głębiej, aby umocnić to stanowisko
  • poznać inne strony/aspekty danej sprawy i wyjść poza swoje obecne stanowisko, tym samym poszerzyć swoje horyzonty i bardziej świadomie wybrać nowe stanowisko lub pozostać przy starym
  • zrozumieć jakie mechanizmy społeczne działają w ich otoczeniu i dzięki tej świadomości zyskać większą płynność w codziennych konfliktach wokół tych spraw
  • dzięki uzyskanej świadomości wnosić zmiany do społeczeństwa, które pomagają wychodzić poza utarte i szkodliwe schematy działania

Jak wygląda spotkanie z procesem grupowym?

Na początku ustalany jest wspólny temat procesu, na który jest konsensus grupy. Ustalany jest również czas właściwego procesu, który zazwyczaj waha się od 30-40 minut. Ważne jest, aby na tym etapie znaleźć temat, nad którym będzie chciała pracować cała grupa. Następnie odbywa się właściwy proces, czyli temat jest zgłębiany w taki sposób, aby odkryć stanowiska i role w nim zawarte. Facylitator pomaga procesować i rozpoznawać kolejne aspekty wybranego tematu, obserwuje i nazywa ważne wydarzenia w trakcie procesu, tym samym wnosząc świadomość. Zaprasza uczestników do zmiany ról, zauważa nienazwane role i kluczowe momenty. Na koniec następuje krótkie omówienie procesu i uczestnicy rozchodzą się do domu.

Procesy odbywają się w mojej pracowni Na Strychu na ulicy Różanej 63a. Aby wziąć udział w procesie należy zgłosić chęć uczestnictwa pod adresem mailowym: terapianastrychu@gmail.com Udział w procesie jest bezpłatny. Proces odbywa się przy minimalnej liczbie osób, która wynosi 6 osób. Zapraszam kobiety i mężczyzn!